Ankieta

Jaki ubiór jest wymagany w Twoim biurze?

Strój dowolny - jeansy są na porządku dziennym - 62.5%
Typowy strój biurowy - garsonka i kołnierzyk - 16.7%
Oficjalnie tylko w dniu ważnych spotkań - 20.8%

Zwolnienia grupowe

W związku z licznymi zwolnieniami przeprowadzanymi obecnie na terenie Polski, konieczne stało się przypomnienie podstawowych zasad rządzących zwolnieniami grupowymi oraz uprawnień pracowników im w tej sytuacji przysługujących.

  1. Podstawa prawna
  2. Obowiązki pracodawcy
  3. Rozwiązanie umowy i odprawa
  4. Zwolnienia Indywidualne

Podstawa Prawna

Zasady dokonywania zwolnień grupowych, a także zwolnień indywidualnych reguluje ustawa  z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej „Ustawa”).

Przepisy ustawy stosuje się tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników; do innych pracodawców nie ma ona zastosowania.

Ustawę stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Ustawę stosuje się w razie rozwiązania stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, lecz nie tylko – także jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie porozumienia stron, jeżeli takich pracowników będzie co najmniej pięciu. Ważne jest, że zwolnienie ma nastąpić z przyczyn „nie dotyczących pracownika”.


Zostaw komentarz
Musisz się zalogować, aby wziąć udział w tej dyskusji.

Produkt tygodnia

Napisz artykuł

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone spinaczami.

Pytanie otwarte

Jakimi tematami artykułów z obszaru zarządzania biurem jesteś zainteresowany?