Eko-drukowanie w biurze

Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w firmach jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Dzieje się tak za sprawą nie tylko rosnącej świadomości potrzeby ochrony przyrody, lecz również konieczności minimalizacji kosztów funkcjonowania firmy.

Czym jest ekologiczne drukowanie i jakie korzyści może nam przynieść? Na te pytania odpowiada Szymon Szczur, Koordynator ds. Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych w Konica Minolta Business Solutions Polska.


Ekologiczne drukowanie

Dlaczego warto drukować ekologicznie?

Liczne badania (m.in. prowadzone przez Instytut na rzecz Ekorozwoju) pokazują, że Polacy czują się coraz bardziej odpowiedzialni za środowisko i coraz chętniej deklarują postawy proekologiczne. Także przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania, które pozwalają ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Dotyczy to m.in. obszaru druku w biurze. Decydując się na eko-rozwiązania, firmy nie tylko pomagają chronić przyrodę, ale też osiągają wymierne korzyści finansowe wynikające z wdrożenia energooszczędnych urządzeń i rozważnego wykorzystania materiałów eksploatacyjnych.

Jak drukować, żeby było eko?

Ekologiczne drukowanie wiąże się z ograniczeniem zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. W środowiskach biurowych, w których dokument drukowany wciąż jest podstawowym nośnikiem informacji, istnieje wiele sposobów na to, by w codziennej pracy z urządzeniami drukującymi zmniejszyć zużycie papieru. Cel ten można osiągnąć poprzez:

  • usprawnienie procesu elektronicznego obiegu dokumentów,
  • wykorzystywanie opcji druku dwustronnego czy druku kilku stron na jednej kartce papieru,
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania drukiem.

 


Instrukcje dla pracowników

Zarządzanie flotą drukującą w firmie należy do kompetencji działu IT, a w mniejszych firmach - Office Managera. To oni odpowiadają za wdrożenie odpowiedniej polityki związanej z wydrukami.

Minimalizacja kosztów w tym obszarze możliwa będzie jednak dopiero wówczas, gdy uświadomimy wszystkim pracownikom, że powinni przestrzegać odpowiednich zaleceń. Dlatego ważne jest zwrócenie im uwagi na istotę oszczędności związanych z wydrukami firmowymi oraz wydanie odpowiednich wskazówek.

Jakie informacje przekazać pracownikom?

Warto zwrócić szczególną uwagę na zasadność druku i uświadamiać pracownikom, że nie każdy dokument musi mieć formę papierową. Nie każdy e-mail, prezentacja, umowa czy robocza wersja tekstu muszą zostać wydrukowane – część z nich z pewnością może pozostać w formie elektronicznej. Należy zachęcać pracowników do drukowania dwustronnego, a także do wykorzystywania częściowo zadrukowanych kartek do druku na odwrocie. W przypadku obszerniejszych dokumentów warto drukować tylko potrzebne strony, a nie całość.

Kolejną rzeczą jest poprawność wydruków – zawsze lepiej jest upewnić się co do wyglądu i układu dokumentu, zanim niepotrzebnie wydrukujemy materiały, które i tak trzeba będzie poprawić.

Jak można kontrolować pracowników, czy przestrzegają zaleceń?

Istnieją sposoby na to, aby kontrolować wykorzystanie sprzętu drukującego przez pracowników. Jednym z nich jest oprogramowanie do zarządzania drukiem np. PageScope Enterpise Suite od Konica Minolta. Umożliwia ono odgórne przypisywanie użytkownikom określonych uprawnień np. dotyczących korzystania z funkcji druku dwustronnego zamiast jednostronnego, a także ograniczenie używania trybu kolorowego czy określenie liczby wydruków przypadającej na jednego użytkownika lub dany dział. Oprogramowanie PSES pozwala także na logowanie się na stronie www, dzięki czemu użytkownik może zawsze sprawdzić listę dokumentów oczekujących na wydruk i anulować wybrane zadania. Wszystko to sprawia, że proces druku w biurze jest bardziej uporządkowany, a pracownicy rozważniej korzystają z firmowej floty drukującej.

 


Ekologiczny sprzęt drukujący

Czym kierować się przy wyborze ekologicznego sprzętu drukującego?

Przede wszystkim warto wybrać nowoczesne urządzenia, oferujące zaawansowane funkcje oszczędzania energii. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład ekozegar, zastosowany w urządzeniach najnowszej generacji. Pozwala on na automatyczne włączanie trybu uśpienia i dostosowanie czasu gotowości pracy urządzenia do godzin pracy biura. Dzięki temu można znacznie ograniczyć zużycie energii.

Czy istnieją ekologiczne tonery?

Oczywiście. Przykładem takiego rozwiązania jest przyjazny dla środowiska toner Simitri®, obecnie dostępny już w trzeciej generacji. Jest on częściowo wykonany z biomasy, składnika pochodzenia roślinnego. Wymaga ponadto niższej temperatury w procesie utrwalania, dzięki czemu urządzenia drukujące, w których jest stosowany, zużywają mniej energii podczas nagrzewania się. Ekologiczny toner wydziela także mniej gazów w procesie utylizacji.


Co możemy zyskać

Ile można zaoszczędzić, wdrażając odpowiednie procedury?

Druk jest obszarem mającym bardzo duży potencjał oszczędnościowy. W raporcie InfoTrends, który poświęcony jest inwestycjom w technologie dokumentowe możemy przeczytać, że koszty funkcjonowania środowiska produkcji i obiegu dokumentów w firmach można zmniejszyć nawet o 30%. Uporządkowanie obszaru druku w biurze wiąże się z wyborem rozwiązań, które usprawnią codzienne czynności i przyniosą szybki zwrot z inwestycji. Co ważne, racjonalizacja środowiska obiegu dokumentów w firmie idzie w parze z ekologią dzięki redukcji zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostaw komentarz
Musisz się zalogować, aby wziąć udział w tej dyskusji.