Ankieta

Jaki ubiór jest wymagany w Twoim biurze?

Strój dowolny - jeansy są na porządku dziennym - 62.5%
Typowy strój biurowy - garsonka i kołnierzyk - 16.7%
Oficjalnie tylko w dniu ważnych spotkań - 20.8%

Eko-drukowanie w biurze

Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w firmach jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Dzieje się tak za sprawą nie tylko rosnącej świadomości potrzeby ochrony przyrody, lecz również konieczności minimalizacji kosztów funkcjonowania firmy.

Czym jest ekologiczne drukowanie i jakie korzyści może nam przynieść? Na te pytania odpowiada Szymon Szczur, Koordynator ds. Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych w Konica Minolta Business Solutions Polska.

  1. Ekoligiczne drukowanie
  2. Instrukcje dla pracowników
  3. Ekologiczny sprzęt drukujący
  4. Co możemy zyskać

Instrukcje dla pracowników

Zarządzanie flotą drukującą w firmie należy do kompetencji działu IT, a w mniejszych firmach - Office Managera. To oni odpowiadają za wdrożenie odpowiedniej polityki związanej z wydrukami.

Minimalizacja kosztów w tym obszarze możliwa będzie jednak dopiero wówczas, gdy uświadomimy wszystkim pracownikom, że powinni przestrzegać odpowiednich zaleceń. Dlatego ważne jest zwrócenie im uwagi na istotę oszczędności związanych z wydrukami firmowymi oraz wydanie odpowiednich wskazówek.

Jakie informacje przekazać pracownikom?

Warto zwrócić szczególną uwagę na zasadność druku i uświadamiać pracownikom, że nie każdy dokument musi mieć formę papierową. Nie każdy e-mail, prezentacja, umowa czy robocza wersja tekstu muszą zostać wydrukowane – część z nich z pewnością może pozostać w formie elektronicznej. Należy zachęcać pracowników do drukowania dwustronnego, a także do wykorzystywania częściowo zadrukowanych kartek do druku na odwrocie. W przypadku obszerniejszych dokumentów warto drukować tylko potrzebne strony, a nie całość.

Kolejną rzeczą jest poprawność wydruków – zawsze lepiej jest upewnić się co do wyglądu i układu dokumentu, zanim niepotrzebnie wydrukujemy materiały, które i tak trzeba będzie poprawić.

Jak można kontrolować pracowników, czy przestrzegają zaleceń?

Istnieją sposoby na to, aby kontrolować wykorzystanie sprzętu drukującego przez pracowników. Jednym z nich jest oprogramowanie do zarządzania drukiem np. PageScope Enterpise Suite od Konica Minolta. Umożliwia ono odgórne przypisywanie użytkownikom określonych uprawnień np. dotyczących korzystania z funkcji druku dwustronnego zamiast jednostronnego, a także ograniczenie używania trybu kolorowego czy określenie liczby wydruków przypadającej na jednego użytkownika lub dany dział. Oprogramowanie PSES pozwala także na logowanie się na stronie www, dzięki czemu użytkownik może zawsze sprawdzić listę dokumentów oczekujących na wydruk i anulować wybrane zadania. Wszystko to sprawia, że proces druku w biurze jest bardziej uporządkowany, a pracownicy rozważniej korzystają z firmowej floty drukującej.

 


Zostaw komentarz
Musisz się zalogować, aby wziąć udział w tej dyskusji.

Produkt tygodnia

Napisz artykuł

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone spinaczami.

Pytanie otwarte

Jakimi tematami artykułów z obszaru zarządzania biurem jesteś zainteresowany?